16.06.2011


Otteluohjelma

team_open_qf_RUS-UKR.tnmt / Agdur results


 
1Alexander Miloradov550030-510
2Alexey Zaharov550028-510
3Pavel Gorodnitskiy550027-1210
4Dmitriy Petrov550029-1510
5Alexey Titov540123-98
6Aleksey Korabel510410-252
7Vitaliy Sapozhnikov500510-240
8Valentin Korabel50058-240
9Vitaliy Ignatenko50057-290
10Roman Ignatenko500511-350

Keskinäiset ottelut A.M. A.Z. P.G. D.P. A.T. A.K. V.S. V.K. V.I. R.I.
Alexander Miloradov           6-1 6-2 5-1 6-0 7-1
Alexey Zaharov           8-0 5-2 8-1 3-1 4-1
Pavel Gorodnitskiy           2-1 5-2 4-3 8-3 8-3
Dmitriy Petrov           7-5 4-2 3-2 6-1 9-5
Alexey Titov           2-3 4-2 4-1 6-2 7-1
Aleksey Korabel 1-6 0-8 1-2 5-7 3-2          
Vitaliy Sapozhnikov 2-6 2-5 2-5 2-4 2-4          
Valentin Korabel 1-5 1-8 3-4 2-3 1-4          
Vitaliy Ignatenko 0-6 1-3 3-8 1-6 2-6          
Roman Ignatenko 1-7 1-4 3-8 5-9 1-7