rdgmRikuSCORE
1.--BREAK-- 
2.1Riku-Ilari3-1
3.2Riku-Masa3-2
4.3Riku-Asko2-0
5.4Riku-Timo3-0
6.5Riku-Esko3-1
7.6Riku-Jarno2-2
8.6Niko-Riku0-1
9.5Toni-Riku0-7
10.4Rauski-Riku0-6
11.3Aku-Riku4-1
12.2Ben-Riku1-4
13.1Marko-Riku1-2
13.6Riku-Ben1-2j
13.6Riku-Ben -
13.6Riku-Ben -
13.6Riku-Ben -
13.6Riku-Ben -
13.6Riku-Ben -
13.6Riku-Ben -
Group 1, stadi_20151023.tnmt
rdgmMasaSCORE
1.4Ben-Masa0-4
2.3Marko-Masa1-3
3.2Riku-Masa3-2
4.1Ilari-Masa3-4
5.--BREAK-- 
6.1Masa-Asko7-0
7.2Masa-Timo3-0
8.3Masa-Esko3-1
9.4Masa-Jarno4-2
10.5Masa-Niko3-0
11.6Masa-Toni10-0
12.6Rauski-Masa1-4
13.5Aku-Masa5-5
13.6Masa-Ben3-2j
13.6Masa-Ben -
13.6Masa-Ben -
13.6Masa-Ben -
13.6Masa-Ben -
13.6Masa-Ben -
13.6Masa-Ben -
13.6Masa-Aku4-2
13.6Masa-Aku -
13.6Masa-Aku -
13.6Masa-Aku -
13.6Masa-Aku -
13.6Masa-Aku -
13.6Masa-Aku -
Group 1, stadi_20151023.tnmt
rdgmAkuSCORE
1.6Aku-Asko3-1
2.6Timo-Aku1-4
3.5Esko-Aku1-2
4.4Jarno-Aku3-2
5.3Niko-Aku1-2
6.2Toni-Aku2-1
7.1Rauski-Aku0-2
8.--BREAK-- 
9.1Aku-Ben1-1
10.2Aku-Marko1-1
11.3Aku-Riku4-1
12.4Aku-Ilari2-2
13.5Aku-Masa5-5
13.6Masa-Aku4-2
13.6Masa-Aku -
13.6Masa-Aku -
13.6Masa-Aku -
13.6Masa-Aku -
13.6Masa-Aku -
13.6Masa-Aku -
Group 1, stadi_20151023.tnmt
rdgmBenSCORE
1.4Ben-Masa0-4
2.5Ben-Asko2-0
3.6Ben-Timo3-0
4.6Esko-Ben0-1
5.5Jarno-Ben0-4
6.4Niko-Ben0-0
7.3Toni-Ben0-1
8.2Rauski-Ben0-0
9.1Aku-Ben1-1
10.--BREAK-- 
11.1Ben-Marko1-1
12.2Ben-Riku1-4
13.3Ben-Ilari4-0
13.6Masa-Ben3-2j
13.6Masa-Ben -
13.6Masa-Ben -
13.6Masa-Ben -
13.6Masa-Ben -
13.6Masa-Ben -
13.6Masa-Ben -
13.6Riku-Ben1-2j
13.6Riku-Ben -
13.6Riku-Ben -
13.6Riku-Ben -
13.6Riku-Ben -
13.6Riku-Ben -
13.6Riku-Ben -
Group 1, stadi_20151023.tnmt
rdgmJarnoSCORE
1.1Jarno-Niko1-3
2.2Jarno-Toni4-3
3.3Jarno-Rauski4-3
4.4Jarno-Aku3-2
5.5Jarno-Ben0-4
6.6Jarno-Marko5-1
7.6Riku-Jarno2-2
8.5Ilari-Jarno1-2
9.4Masa-Jarno4-2
10.3Asko-Jarno2-0
11.2Timo-Jarno2-4
12.1Esko-Jarno4-0
13.--BREAK-- 
Group 1, stadi_20151023.tnmt
rdgmIlariSCORE
1.2Marko-Ilari0-2
2.1Riku-Ilari3-1
3.--BREAK-- 
4.1Ilari-Masa3-4
5.2Ilari-Asko0-0
6.3Ilari-Timo1-1
7.4Ilari-Esko0-2
8.5Ilari-Jarno1-2
9.6Ilari-Niko2-1
10.6Toni-Ilari1-2
11.5Rauski-Ilari2-6
12.4Aku-Ilari2-2
13.3Ben-Ilari4-0
Group 1, stadi_20151023.tnmt
rdgmTimoSCORE
1.5Timo-Rauski2-0
2.6Timo-Aku1-4
3.6Ben-Timo3-0
4.5Marko-Timo1-2
5.4Riku-Timo3-0
6.3Ilari-Timo1-1
7.2Masa-Timo3-0
8.1Asko-Timo0-1
9.--BREAK-- 
10.1Timo-Esko0-0
11.2Timo-Jarno2-4
12.3Timo-Niko1-1
13.4Timo-Toni3-2
Group 1, stadi_20151023.tnmt
rdgmNikoSCORE
1.1Jarno-Niko1-3
2.--BREAK-- 
3.1Niko-Toni1-2
4.2Niko-Rauski2-0
5.3Niko-Aku1-2
6.4Niko-Ben0-0
7.5Niko-Marko0-2
8.6Niko-Riku0-1
9.6Ilari-Niko2-1
10.5Masa-Niko3-0
11.4Asko-Niko0-3
12.3Timo-Niko1-1
13.2Esko-Niko1-2
Group 1, stadi_20151023.tnmt
rdgmEskoSCORE
1.3Esko-Toni1-0
2.4Esko-Rauski4-0
3.5Esko-Aku1-2
4.6Esko-Ben0-1
5.6Marko-Esko2-2
6.5Riku-Esko3-1
7.4Ilari-Esko0-2
8.3Masa-Esko3-1
9.2Asko-Esko1-0
10.1Timo-Esko0-0
11.--BREAK-- 
12.1Esko-Jarno4-0
13.2Esko-Niko1-2
Group 1, stadi_20151023.tnmt
rdgmToniSCORE
1.3Esko-Toni1-0
2.2Jarno-Toni4-3
3.1Niko-Toni1-2
4.--BREAK-- 
5.1Toni-Rauski2-0
6.2Toni-Aku2-1
7.3Toni-Ben0-1
8.4Toni-Marko2-0
9.5Toni-Riku0-7
10.6Toni-Ilari1-2
11.6Masa-Toni10-0
12.5Asko-Toni1-4
13.4Timo-Toni3-2
Group 1, stadi_20151023.tnmt
rdgmMarkoSCORE
1.2Marko-Ilari0-2
2.3Marko-Masa1-3
3.4Marko-Asko0-0
4.5Marko-Timo1-2
5.6Marko-Esko2-2
6.6Jarno-Marko5-1
7.5Niko-Marko0-2
8.4Toni-Marko2-0
9.3Rauski-Marko0-4
10.2Aku-Marko1-1
11.1Ben-Marko1-1
12.--BREAK-- 
13.1Marko-Riku1-2
Group 1, stadi_20151023.tnmt
rdgmAskoSCORE
1.6Aku-Asko3-1
2.5Ben-Asko2-0
3.4Marko-Asko0-0
4.3Riku-Asko2-0
5.2Ilari-Asko0-0
6.1Masa-Asko7-0
7.--BREAK-- 
8.1Asko-Timo0-1
9.2Asko-Esko1-0
10.3Asko-Jarno2-0
11.4Asko-Niko0-3
12.5Asko-Toni1-4
13.6Asko-Rauski3-0
Group 1, stadi_20151023.tnmt
rdgmRauskiSCORE
1.5Timo-Rauski2-0
2.4Esko-Rauski4-0
3.3Jarno-Rauski4-3
4.2Niko-Rauski2-0
5.1Toni-Rauski2-0
6.--BREAK-- 
7.1Rauski-Aku0-2
8.2Rauski-Ben0-0
9.3Rauski-Marko0-4
10.4Rauski-Riku0-6
11.5Rauski-Ilari2-6
12.6Rauski-Masa1-4
13.6Asko-Rauski3-0
Group 1, stadi_20151023.tnmt